วันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

วิธีสลับ (Switch) Patch DotA

Warcraft Version Switcher 1.61


วิธีใช้
          1. ก่อนอื่นโหลดโปรแกรมมาก่อน Warcraft Version Switcher 1.61
          2. หาโหลด TFT Version 1.20-1.26a ไว้สำหรับสวิทช์ patch ตาม Version ที่ Replay ต้องการ บางที่ต้องดูที่ Maps ด้วยว่าอยู่ที่ Folder ตรงตาม Maps หรือไม่ถ้าไม่ตรงให้ทำให้ตรง เช่น เปลี่ยนชื่อ Folder ให้ตรง ส่วนมาก จะใช้ Download , DotA AllstarsDotA เป็นต้น สร้างแล้วนำ Maps ที่จะดูไปวางไว้แล้วเซฟไว้ใน Maps ใน Warcraft
          3. กดปุม Switch Versionและเลือก patch Version ที่ต้องการรอแปปเดียวก็เสร็จดูได้ตามปกติ จะเปลี่ยนมาเล่นก็ทำตามเดิมเป็นอันเสร็จสมบรูณ์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น