วันอาทิตย์ที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

การติดตั้ง Map Installing maps for WarCraft 3 และ DotA

การติดตั้ง Map Warcraft 3 ทำการคัดลอกไฟล์ไปยัง Folder ที่....

วิธีการติดตั้งแมพจะทำแบบนี้หมดครับ ไม่ว่าจะเป็น WarCraft 3 Map หรือ DotA Map มาเริ่มกันเลย
ถ้าแฟ้มถูกบีบอัดมีนามสกุลเช่น .zip .rar คุณจะต้องแตกไฟล์ที่บีบอัดนี้ด้วยโปรแกรม WinRAR หรือ
โปรแกรมอื่นๆ ที่สามารถทำได้