วันอาทิตย์ที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

การติดตั้ง Map Installing maps for WarCraft 3 และ DotA

การติดตั้ง Map Warcraft 3 ทำการคัดลอกไฟล์ไปยัง Folder ที่....

วิธีการติดตั้งแมพจะทำแบบนี้หมดครับ ไม่ว่าจะเป็น WarCraft 3 Map หรือ DotA Map มาเริ่มกันเลย
ถ้าแฟ้มถูกบีบอัดมีนามสกุลเช่น .zip .rar คุณจะต้องแตกไฟล์ที่บีบอัดนี้ด้วยโปรแกรม WinRAR หรือ
โปรแกรมอื่นๆ ที่สามารถทำได้
ต่อมา
เปิด "My Computer" และเรียกดูโฟลเดอร์ ที่คุณติดตั้ง Warcraft III


เปิดโฟลเดอร์ย่อย มักจะอยู่ใน C:/Program Files/Warcraft III/Maps/





คุณก็นำไฟล์ Map ที่คุณแตกไฟล์เสร็จแล้วมาวางไว้ใน C:/Program Files/Warcraft III/Maps/
***ปกติผมจะใส่ไว้ใน C:\Program Files\Warcraft III\Maps\Download



Installing maps for WarCraft 3 is as simple as copying the file to the appropriate directory.
If the file is compressed, meaning it has an extension such as .zip, you will need to uncompress this first. WinRAR is a good program to do this on Windows, and Mac OS X has a buit-in archiver.

Windows
Locate the file which you downloaded.
Right-click on this file, and click "Cut".
Open "My Computer", and browse to your installation directory.
Open the "Maps" subfolder. This is typically located in C:/Program Files/Warcraft III/Maps/.
Go to "Edit" -> "Paste" on your menu.

Mac OS X
Locate the file which you downloaded.
Right-click on this file, and click "Copy".
Open "Finder", and browse to your installation directory.
Open the "Maps" subfolder. This is typically located in /Applications/Warcraft III/Maps/.
Go to "Edit" -> "Paste" on your menu.
You may need to restart WarCraft 3 for it to see the newly downloaded map.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น